Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký Krtíš

Fórum

pridané 7.4.2017 10:53:30

Smerovanie obce

Prečítala som si rôzne stránky verejné aj neverejné ohľadom diania v našej obci a následne som si pozrela záznam z Verejného marcového zasadnutia Obecného zastupiteľstva v našej obci Želovce a dovoľte mi pár osobných poznámok ohľadom prejednávania predložených návrhov. Na prvý pohľad je zrejmé, že poslanci Obecného zastupiteľstva nie sú naklonení terajšiemu starostovi. Musím však priznať, že nie je ani mojou krvnou skupinou a vediac že každý z nás má iné predstavy, ďalej sympatiu či antipatiu riešiť nemienim. Čo ma však prekvapuje, je prístup poslancov l prejednávaným záležitostiam. Zo záznamu je zrejmé, že páni sediaci z ľavej strany ani nevedia o čo vlastne ide a je sporné, že vedia, kde sa nachádzajú. Hlasujú podľa dvoch dám o čom svedčia aj ich vzájomné výmenné pohľady, dámy očividne idú po krku starostovi čo ich obmedzuje v rozumnom premýšľaní. Potom sa niet čo čudovať, že sa vyjadrujú k havarijnej situácii, ktorú treba riešiť vzhľadom na skutočnosť, že je havarijná. Dôkazom nezmyselnosti sú aj skutočnosti že odsúhlasia výstavbu žiariča v strede obce a pritom nelogicky zakážu prípravné práce ohľadom kanalizačného systému a čistiarne odpadových vôd. Cirkus okolo obecných osláv je tiež ťažko pochopiteľný, sú jasne obmedzené financiami, stráca sa tak zmysel takéhoto hlasovania. Zvolávajú sa Verejné zhromaždenia občanov ohľadom vecí dávno minulých, či akejsi štúdie a potom umelo plačú nad rozliatym mliekom. Všetko to má len jediný účel, falošný nádych senzácie. Prečítala som si program aj sprievodné dokumenty a myslím si že už zrozumiteľnejšie sa dá ťažko formulovať, o to viac ma prekvapujú odsúhlasené výsledky prejednávaných bodov. Ešte raz zdôrazňujem že neriešim vhodnosť osoby starostu, ale myslím si že aspoň vyvíja úsilie, aby sa veci v našej obci riešili, i keď možno dosiahnuté výsledky tomu nenasvedčujú, ale to určitý ľudia naschvál nechcú sami vidieť. Na koniec, na margo našich určitých zástupcov len toľko, že ak do zastupiteľstva išli len preto aby negovali veškeré úsilie, hlasovo vždy vzorovo/jednotne, tak týmito po-činmi túto obec dopredu nikdy neposunú, naopak zostávajúca časť zástupcov ktorá chce veci pohnúť skutočne dopredu je v menšine a tak nemá nikdy šancu pretlačiť svoje rozhodnutie. Pozrite si záznamy z rokovaní, tlačivá a posúďte sami.

Eva tiež občan


 

Žiadosť o sprístupnenie informácií (Róbert Adam)

Žiadosť o sprístupnenie informácií.


Dolupodpísaný Róbert Adam, Vás týmto žiadam, v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám ako povinnú osobu, o sprístupnenie nasledovných informácií:
Zoznam všetkých zamestnancov Obce Želovce k 13.03.2017, s vyznačením, či sú uvedení zamestnanci zamestnaní na dohodu, alebo na pracovnú zmluvu, výšku príjmu jednotlivých zamestnancov a kompletné pracovné náplne jednotlivých zamestnancov.
Uvedené Vás žiadam zaslať na moju emailovú adresu: r******.***m@g***l.com

 

 

ROZHODNUTIE

v zmysle § 18 ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorým sčasti nevyhovuje
podanej žiadosti Róberta Adama, bytom Mierová 335/23, 991 06 Želovce zo dňa 6.4.2017 o sprístupnení informácií týkajúcich sa:
Poskytnutia zoznamu všetkých zamestnancov Obce Želovce k 13.3.2017, s vyznačením, či sú vedení zamestnanci zamestnaní na dohodu, alebo na pracovnú zmluvu, výšku príjmu jednotlivých zamestnancov a kompletné pracovné náplne jednotlivých zamestnancov.
Žiadateľ žiadal poskytnúť požadovanú informáciu elektronicky na adresu: roberto.adam@gmail.com
Odôvodnenie
Obec Želovce je v zmysle § 2 ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám povinnou osobou k zverejneniu informácií.
Žiadateľ vo svojej žiadosti žiadal o sprístupnenie informácií týkajúcich sa poskytnutia zoznamu všetkých zamestnancov obce Želovce k 13.3.2017 s vyznačením, či sú vedení zamestnanci zamestnaní na dohodu, alebo na pracovnú zmluvu, výšku príjmu jednotlivých zamestnancov a kompletné pracovné náplne jednotlivých zamestnancov . . .

 

*   Žiadosť a Rozhodnutie v priloženom dokumente.


 
Rozhodnutie- Adam Robo.pdf(1.8 MB)Rozhodnutie- Adam Robo.pdf

Predloženie dokumentov... (Ivan György)

Dobrý deň


Nakoľko ja aj niektorí občania Želoviec majú pochybnosti v niektorých rozhodnutiach obce žiadam o doloženie nasledovných dokumentov v elektronickej podobe na email a******y@g***l.com a to :
1. Znalecký posudok č. 12/2011 - ocenenie pozemkov pod BPS Želovce
2. Kto kupoval pôdu pod BPS bioplynkami od štátu SR?
3. Znalecký posudok č. 49/2012 - ohodnotenie bývalej ZŠ s telocvičňou
4. Kto boli žiadatelia o stavebné povolenie pod fotovoltaické elektrárne a biolplynky?
Ďalej Vás žiadam o doplnenie zápisníc a uznesení obecného zastupiteľstva Želovce od roku...

 

Odpoveď na žiadosť


[A] ÚVOD


1. Na základe Vašej žiadosti o poskytnutie dokumentov a informácií, označenej ako „Predloženie dokumentov v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám" (ďalej aj „žiadosť“) ktorá nám bola doručená 7. júna 2017, Vám predkladáme nasledovné stanovisko...

 

* Celý dokument: Žiadosť a Odpoveď, je možné stiahnuť v nižšie priložených dokumentoch.


 
Predlozenie dokumentov, Ivan Gyorgy.pdf(330.3 kB)Predlozenie dokumentov, Ivan Gyorgy.pdf
Odpoved na ziadost, Ivan Gyorgy.pdf(582.1 kB)Odpoved na ziadost, Ivan Gyorgy.pdf


4323766

Úvodná stránka