Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký Krtíš

Obec Želovce

Správne konanie - výrub drevín, ŠóšárVytlačiť
 

Predmet konania:

Žiadateľ Občianske združenie Šóšárskych prameňov, Klementa Gotwalda 54/11 ,  991 06 Želovce v zastúpení p. Petrom Bolgárom, bytom Želovce, Šóšárska 125/21, požiadalo dňa 20.02.2017 o súhlas na výrub 22 ks drevín: – 7 ks agát biely  s obvodom kmeňa 273 cm, 278 cm, 192 cm, 169 cm, 163 cm, 279 cm, 211 cm  meraným vo výške 130 cm nad zemou, 1 ks pagaštan konský s obvodom kmeňa 213 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 1 ks borovica čierna s obvodom kmeňa 182 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 7 ks javor poľný s obvodom kmeňa 275 cm, 219 cm, 189 cm, 97 cm, 107 cm, 195 cm, 207 cm  meraným vo výške 130 cm nad zemou, 2 ks jaseň štíhly s obvodom kmeňa 283 cm, 92 cm  meraným vo výške 130 cm nad zemou, 3 ks lipa malolistá s obvodom kmeňa 209 cm,132 cm, 95 cm  meraným vo výške 130 cm nad zemou, 1 ks javor mliečny s obvodom kmeňa 305 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcich na pozemkoch  C KN 1716/1, 1716/2, 1716/3, 1716/4, 1716/5, 1716/6  ostatné plochy a C KN 1717/1, 1717/2, 1717/3, 1717/4, 1717/5 zastavané plochy a nádvorie v k. ú. Želovce mimo zastavaného územia obce.  

 Žiadosť bola doručená Obci Želovce  17.02.2017

Číslo konania: Č. SÚS-00023/2017 (Obec 72/2017)

Viac v priloženom dokumente.


 
 


3171298

Úvodná stránka