Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký Krtíš

Obec Želovce

Oznámenie o zámere prenajatia majetku obce ŽelovceVytlačiť
 

Oznámenie o zámere prenajatia majetku obce


Obec Želovce v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138 / 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajatia majetku obce.

Predmet prenájmu:
- poľnohospodárska pôda, za odplatné užívanie pre účely riadneho poľnohospodárskeho využívania o celkovej výmere 16,4780 ha, v členení podľa registra E KÚ 874 302 Želovce.

Ročné nájomné:
- 1368,17 €, (slovom jedentisíctristošesťdesiatosem 17/100 €)

Nájomca:
- AGROPODNIK Želovce, s.r.o.
991 06 Želovce

Doba nájmu:
- do 31.12.2030


V Želovciach, 03.03.2017

Ing. Július Makó CSc. - starosta

Dátum vyvesenia: 03.03.2017

Dátum zvesenia:

Poznámka:
V zmysle ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov obec je povinná zverejniť zámer prenajatia majetku obce najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu na svojej úradnej tabuli a na svojej intemetovej stránke. Zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.


 
 

OBECNÉ OSLAVY 2017 - HLASOVANIE

Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva zo dňa 4.novembra 2016 boli oslovené združenia a spoločenské organizácie obce Želovce, aby navrhli programovú skladbu na obecné oslavy 2017, ktoré by sa mali konať v predbežnom termíne 5.augusta 2017 v prípade odsúhlasenia obecným zastupiteľstvom o jeho uskutočnení.

 

Vyhodnotenie internetového hlasovania

 

Návhr účinkujúcich na Obecné oslavy obce Želovce 2017:

 

1, TJ – Družstevník Želovce  IMT – SMILE

    73  hlasov z 104 hlasujúcich – 70,19%

 

2, SZPZ (poľovn. združ. )  PATAKY  ATTILA

     69 hlasov zo 69 hlasujúcich- 100 %

 

3, DHZ  - Želovce – KOLLÁROVCI

     64  hlasov z 124 – 51,61 %

 

4, OZ Šóšárských prameňov – SENDREIOVCI

     59 hlasov zo 73 hlasujúcich  - 80,82 %

 

5, ZO Združenie dôchodcov – KALI- rapper

    56 hlasov  zo 136 hlasujúcich - 41,18 %

 

6, ZOSZZP  - ADAM ĎURICA

    44 hlasov z 99 hlasujúcich  - 44,44 %

 

7, KS  Victória – MLADÍ HELIGONKÁRI  Z HRUŠOVA

    40  hlasov  zo 72 hlasujúcich – 55,56 %


 

 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Želovce


2522250

Úvodná stránka