Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký Krtíš

Obec Želovce

List starostu ObčanomVytlačiť
 

Otvorený list starostu obce.


Vážený spoluobčania !


Vzhľadom na prevládajúce pomery v obci Želovce, ktorých údajným pôvodcom je moja osoba, si Vás dovoľujem osloviť týmto spôsobom. Mojím cieľom je nastoliť spoločenský zmier aj za cenu môjho odstúpenia z postu starostu obce Želovce, ak to potvrdí celospoločenská vôľa občanov.
Snaha riešiť obecné záležitosti za podmienok, ktoré nastoľujú časť obecného zastupiteľstva (viď záznam z obecných zasadnutí) a niektorí bývalí čakatelia na post starostu obce - , je sťažovaná až znemožňovaná. Výsledkom chýbajúcich elementárnych vedomosti týchto osôb sa na Obecnom zastupiteľstve schváli výstavba stožiara v strede obce, schválenie referenda na umiestnenie ČOV - ktorá je 8 rokov súčasť územného plánu, umiestnenie viazané technickými podmienkami, vlastníctvom pozemku, platným územným rozhodnutím a stavebným povolením, odsúhlasenie prizývania odborníkov k nejasným projektovým zámerom, požadovanie zmeny územného plánu bez vedomostí v čom má zmena spočívať. Snaha kriminalizovať moju osobu vo vzťahu k novovybudovanému verejnému osvetleniu a vo vzťahu naplnených rozhodnutí predošlých zastupiteľstiev (zápisnice z predošlých rokov sú na webovej stránke obce).
Vzhľadom na uvedené skutočnosti a z dôvodu nastolenia spoločenského zmieru PROSÍM obyvateľov obce, aby na ceste v okolí obecného úradu navštívili kanceláriu p.Jadroňovej a p.Párišovej a potvrdili, alebo zamietli moje ďalšie zotrvanie v pozícii starostu obce. Požadujem z dôvodu objektívnosti 1000 Vašich hlasov v súčte za aj proti. Ak minimálne 400 hlasov bude za moje odstúpenie, učiním tak v najkratšej legislatívnej dobe. Vaša možnosť vyjadriť sa končí obdržaním 1 000 - tého podpisu, následne sa sčítajú Vaše hlasy za a proti.

Želám Vám šťastnú ruku pri rozhodovaní.

 

S úctou
Ing. Július Makó CSc. starosta obce


 
 


3233611

Úvodná stránka