Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký Krtíš

Obec Želovce

UPOZORNENIE o úhrade záväzkovVytlačiť
 

Oznámenie


Obec Želovce v zastúpení starostom obce Ing. Júliusom Makóom, CSc., vyzýva svojich obyvateľov a právnické osoby, ktoré majú na jej území sídlo, aby v lehote do konca mesiaca november 2017 uhradili všetky svoje splatné daňové a poplatkové záväzky, prípadne si dohodli splátkový kalendár na ich postupnú úhradu.
V prípade, ak v uvedenom termíne nedôjde k ich úhrade resp. k uzatvoreniu dohody o ich postupnom splácaní, obec v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov pristúpi k ich vymáhaniu spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
Na základe už uvedeného obec Želovce žiada svojich obyvateľov, aby ku svojim záväzkom vo vzťahu k obci pristupovali zodpovedne.

 

Ing. Július Makó CSc.

starosta obce

Súbor na stiahnutie Upozornenie.pdf Upozornenie.pdf (504.3 kB)

 
 


3233610

Úvodná stránka