Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký Krtíš

Obec Želovce

Rozhodnutie o prideleni dotacieVytlačiť
 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na základe žiadosti o poskytnutie dotácie prijatej dňa 31.08 2017 pre Výzvu č. VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky rozhodlo v súlade s § 5 zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o pridelení dotácie vo výške 27 891,36 Eur (slovom: dvadsaťsedemtisícosemstodeväťdesiatjeden a 36/100 Eur).
Odôvodnenie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pridelilo dotáciu, nakoľko boli splnené podmienky pre vydanie Rozhodnutia o pridelení dotácie v zmysle Výzvy č. VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia na Prezídium Hasičského a záchranného zboru.


 
 


3233622

Úvodná stránka