Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký Krtíš

Obec Želovce

Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

POZVÁNKA

 

       Na základe zákona SNR  č.369/90 Zb. podľa § 12 odstav. 1

z v o l á v a m   1. zasadnutie  Obecného zastupiteľstva  v Želovciach, ktoré sa uskutoční

 

dňa 16 . marca  2018  t. j. (piatok) o 20,00 hod.

vo veľkej zasadačke, v budove Obecného úradu.

 

 

 Program :    

 

1. Zahájenie                            

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice                               

3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva          

4.  Časový a obsahový plán práce Obecného zastupiteľstva  v Želovciach   na rok 2018

5.  Správa o plnení výberu dane z nehnuteľností za rok 2017

6.  Príprava obecných osláv 2018                           

7.  Rôzne :

                  a) Koncz Štefan  - Žiadosť  o odpredaj pozemku         

                   b) TeleDat  komunikačné systémy  s.r.o., - Žiadosť o záväzné stanovisko                                                    

 

 

8.  Diskusia

9.  Návrh na uznesenie

10. Záver

           

                                                                                              

 

 

 

 

   

                                                                                                 Ing. Július Makó, CSc., v. r                                                                                                                 Starosta obce Želovce


 
 


3233630

Úvodná stránka