Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký Krtíš

Obec Želovce

Výzva o úhrade daní a popolatkovVytlačiť
 

Obec Želovce v zastúpení starostom obce Ing. Júliusom Makóom, CSc., vyzýva svojich obyvateľov a právnické osoby, ktoré majú na jej území sídlo, aby v lehote do konca marca 2018 uhradili všetky svoje splatné daňové a poplatkové záväzky, prípadne si dohodli splátkový kalendár na ich postupnú úhradu.
Svoje splatné daňové záväzky žiadame, aby uhradili aj všetci obyvatelia , čo s obcou uzatvorili splátkové kalendáre a neplnia si svoje záväzky podľa uzatvorených splátkových kalendárov. Žiadame, aby si svoje nedoplatky vyrovnali taktiež do 31. marca 2018.
V prípade, ak v uvedenom termíne nedôjde k ich úhrade, obec v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z., o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov pristúpi k ich vymáhaniu spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
Na základe už uvedeného obec Želovce žiada svojich obyvateľov, aby ku svojim záväzkom vo vzťahu k obci pristupovali zodpovedne.

 

Ing. Július Makó, CSc.,

Starosta obce Želovce


 
 


3412202

Úvodná stránka