Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký Krtíš

Obec Želovce

Úradná tabuľa

Fond SK-NIC pre MALÉ PROJEKTY

Spoločnosť SK-NIC, a.s. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory projektov internetovej komunity z Fondu SK-NIC pre MALÉ PROJEKTY. ...viac...

Zverejnené 4.10.2019 -webmaster- Vyprší o 291 dní.


 

Sprievodca zberu nebezpečného odpadu v obci

Vážený obchodný partner!
Vzhľadom k neustále sa zvyšujúcemu trendu zvyšovania bezpečnostných a legislatívnych nárokov na zber a prepravu nebezpečného odpadu Vás týmto chceme informovať o podmie ...viac...

Zverejnené 2.10.2019 -webmaster-


 

Regionálny produkt Novohrad

Dňom 01.10.2019 vyhlásilo združenie právnických osôb Región Neogradiensis Výzvu č. 2/2019 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD" pre výrobky. Celé znenie výzvy a dokum ...viac...

Zverejnené 2.10.2019 -webmaster- Vyprší o 109 dní.


 

Zámer na odpredaj majetku obce.

auto6.jpg

ZÁMER NA ODPREDAJ MAJETKU: PRAGA V3S - fekál Obec Želovce so sídlom Zdravotnícka 255/11, 991 06  Želovce, IČO: 00319716, zastúpená starostom obce Štefanom Rimajom, v zmysle §9a zákona č. 138/1991 Z ...viac...

Zverejnené 2.10.2019 -webmaster- Vyprší o 17 dní.


 

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
viac...

Zverejnené 17.9.2019 -webmaster-


 

Zápisnica a Uznesenie z Mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Boli pridané nové Zápisnice - Uznesenia
viac...

Zverejnené 30.4.2019 -webmaster-
Aktualizované: 17.9.2019 -webmaster-


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

logo Elektrika.jpg


Vážená obec/mesto,

v prílohe tohto mailu Vám posielame oznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny.
 
S pozdravom

Dispečing prevádzkovateľa
...viac...

Zverejnené 13.9.2019 -webmaster- Vyprší o 3 dni.


 

Vývoz odpadu

Vážení spoluobčania!
Obecný úrad v Želovciach vám touto cestou oznamuje, že
od pondelka 16. septembra do konca októbra tohto roku
bude zabezpečovať vývoz konárov, drevín a ďalšieh ...viac...

Zverejnené 9.9.2019 -webmaster- Vyprší o 17 dní.


 

Obecné oslavy 2019

DSC_0876_small.jpg

Na Deň obce sme sa nenudili a ani nemrzli. 10. augusta 2019 sme zorganizovali Deň obce Želovce. Podujatie náročné na organizáciu a logistiku. Akcia o to náročnejšia, že sa konala na dvoch miestach. Pr ...viac...

Zverejnené 29.7.2019 -webmaster-
Aktualizované: 20.8.2019 -webmaster-


 

MAS Ipeľská kotlina - Novohrad

MAS IK

Občianske združenie bolo založené 19.2.2015 – registrácia stanov prebehla dňa 27.3.2015. Cieľom združenia je podpora a koordinácia spoločného postupu v oblasti regionálneho rozvoja s dôrazom na prípra ...viac...

Zverejnené 7.8.2019 -webmaster-


 

Dostali sme repasovanú Tatru 815

tatra 815

Do našej hasičskej zbrojnice pribudol ďalší, síce staronový, ale úplne vynovený kúsok. Ide o vozidlo Tatra 815, ktoré naši dobrovoľní hasiči používali od roku 2010, no v posledných rokoch kvôli techni ...viac...

Zverejnené 8.7.2019 -webmaster- Vyprší o 268 dní.


 

Záverečný účet obce za rok 2018

Záverečný účet obce za rok 2018
viac...

Zverejnené 3.6.2019 -webmaster-


 

Program odpadového hospodárstva2016 -2020

Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016 až 2020 je vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 10 Program obce, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...viac...

Zverejnené 3.6.2019 -webmaster-


 

Výzva na udelenie značky Regionálny produkt Novohrad

Dňom 01.05.2019 vyhlásilo združenie právnických osôb Región Neogradiensis, z. p. o. prvú výzvu k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD" pre služby stravovacie a pre služ ...viac...

Zverejnené 2.5.2019 -webmaster-


 

Návrh plánu hlavného kontrolóra obce

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Želovce, ktorý sa predkladá na schválenie OZ na obdobie máj – december 2019.
viac...

Zverejnené 30.4.2019 -webmaster-


 

Okresná volebná komisia

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do O.V.K.: obec@zelovce.sk
viac...

Zverejnené 28.3.2019 -webmaster-


 

Pridané nové Zmluvy

Na podstránke Zmluvy, faktúry boli pridané nové zmluvy.
viac...

Zverejnené 27.3.2019 -webmaster-


 

Prezident Hasičského záchranného zboru na návšteve v Želovciach

V sekcií Fotogaléria - Oficiálne návštevy si môžete pozrieť fotky z návštevy Prezidenta Hasičského záchranného zboru.
viac...

Zverejnené 20.3.2019 -webmaster-


 

Prístrešok pre DHZ

IMG_20190320_134252.jpg

Hasičom pribudol sklad s prístreškom
 
Areál príslušníkov Dobrovoľného hasičského zboru v Želovciach sa nedávno rozrástol o objekt ,,Sklad PHM a materiálno-technického vybavenia vrátane ...viac...

Zverejnené 20.3.2019 -webmaster-


 

Regionálny produkt Novohrad

Dňom 01.03.2019 vyhlásilo združenie právnických osôb Región Neogradiensis tretiu výzvu k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD". Celé znenie výzvy a dokumenty potrebné k ...viac...

Zverejnené 4.3.2019 -webmaster-


 

Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2019/2020

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Želovce v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020.
Zápis detí do MŠ bude spojený s DŇOM ...viac...

Zverejnené 27.2.2019 -webmaster-


 

Deň otvorených dverí v MŠ

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, ul.Gottwaldová 81 v Želovciach pozýva rodičov a deti na:
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ dňa 10.04.2019
Sme materská škola, ktorá uplatňuje princíp ...viac...

Zverejnené 27.2.2019 -webmaster-


 

Oznámenie o separácii odpadu za rok 2018

Marius Pedersen a.s.
Opatovská 1735
91101 Trenčín
 
Naše číslo: 88 /2019
vybavuje v Želovciach Ing. Miškeiová Alena
 
14.02.2019
 
Obec Želovce ...viac...

Zverejnené 14.2.2019 -webmaster-


 

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej komisie

Na základe rozhodnutia predsedu NR SR  č. 8/2019 Z. z. o vyhlásení volieb prezidenta  Slovenskej republiky uvádza Obec Želovce nasledovné:
 
emailová adresa  na doručenie oznámenia  o ...viac...

Zverejnené 6.2.2019 -webmaster-


 

Aktualizované VZN

Na stránke boli aktualizované VZN 2019 - Dodatky
Pre zobrazenie kliknite na tento odkaz.
viac...

Zverejnené 22.1.2019 -webmaster-


 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Želovce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Želovce
Obecné zastupiteľstvo v Želovciach vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra:

I. Určuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce Žel ...viac...

Zverejnené 21.1.2019 -webmaster-


 

Harmonogram vývozu odpadu 2019

Harmonogram komunalny odpad


 
Harmonogram vývozu komunálneho aj triedeného odpadu pre rok 2019 je možné stiahnuť aj v PDF formáte.
viac...

Zverejnené 28.12.2018 -webmaster-
Aktualizované: 12.4.2019 -webmaster-


 

Verejné obstarávanie - Kanalizácia a ČOV

Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa zákazky: Výstavba stokovej siete v obci Želovce, 1. etapa - vybudovanie ČOV
viac...

Zverejnené 19.9.2018 -webmaster-


 

Kanalizácia a ČOV v Želovciach, OU VK

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby „Kanalizácia a ČOV Želovce“ ešte pred jej dokončením
Stavebník Obec Želovce v zastúpení starostom obce Ing. Júliusom Makóom CSc., Zdravotnícka č. 255, 99 ...viac...

Zverejnené 22.8.2018 -webmaster-


 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Želovce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zelovce
Obecné zastupiteľstvo v Želovciach vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra:

I. Určuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce Žel ...viac...

Zverejnené 10.5.2018 -webmaster-


 

Výzva o úhrade daní a popolatkov

Obec Želovce v zastúpení starostom obce Ing. Júliusom Makóom, CSc., vyzýva svojich obyvateľov a právnické osoby, ktoré majú na jej území sídlo, aby v lehote do konca marca 2018 uhradili všetky svoje s ...viac...

Zverejnené 14.3.2018 -webmaster-


 

Pečať rozvoja obcí a miest

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť a.s., pod registrovanou ochrannou známkou, týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá.
Za rok 2017 bola obec Želovce ...viac...

Zverejnené 5.3.2018 -webmaster-


 

Rozhodnutie o prideleni dotacie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na základe žiadosti o poskytnutie dotácie prijatej dňa 31.08 2017 pre Výzvu č. VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o pos ...viac...

Zverejnené 5.3.2018 -webmaster-


 

UPOZORNENIE o úhrade záväzkov

Oznámenie

Obec Želovce v zastúpení starostom obce Ing. Júliusom Makóom, CSc., vyzýva svojich obyvateľov a právnické osoby, ktoré majú na jej území sídlo, aby v lehote do konca mesiaca nov ...viac...

Zverejnené 12.10.2017 -webmaster-


 

Obecné zastupiteľstvo - SEPTEMBER 2017

Dňa 22. septembra 2017 o 20:00 hod. sa uskutoční 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
viac...

Zverejnené 30.6.2017 -webmaster-
Aktualizované: 8.9.2017 -webmaster-


 

Videozáznam Obecného zastupiteľstva

Videozáznam zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva je možné pozrieť už aj na našej obecnej stránke kliknutím na TENTO odkaz, alebo v ľavom stĺpcovom menu: Samospráva obce a podkategórií: Videozáznamy. ...viac...

Zverejnené 5.6.2017 -webmaster-


 

Okresný úrad Veľký Krtíš - Pozemkový a lesný odbor

Okresný úrad Veľký Krtíš, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č.220/2004 Z.z., o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/ ...viac...

Zverejnené 20.4.2017 -webmaster-


 

Verejné prejednávanie podnikateľského zámeru spoločnosti Agropodnik Želovce s.r.o.

Obecný úrad v Želovciach na podnet Obecného zastupiteľstva v Želovciach zvoláva záujemcov  na verejné prejednávanie podnikateľského zámeru spoločnosti Agropodnik Želovce  s r. o., Želovce 802,  991 06 ...viac...

Zverejnené 23.3.2017 -webmaster-


 

Oznámenie o zámere prenajatia majetku obce Želovce

Oznámenie o zámere prenajatia majetku obce

Obec Želovce v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138 / 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer pre ...viac...

Zverejnené 3.3.2017 -webmaster- Vyprší o 4096 dní.


 

Správne konanie - Naď, Želovce

Správne konania
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, upovedomujeme vás o začatých správnych konaniach v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a kraj ...viac...

Zverejnené 16.11.2016 -webmaster-
Aktualizované: 9.12.2016 -webmaster-


 

Správa, údržba a modernizácie verejného osvetlenia obce Želovce

Informácia o uverejnení súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácií v profile verejného obstarávateľa.
Viac v priloženom dokumente.
viac...

Zverejnené 1.7.2016 -webmaster-


 

Aktualizácia TJ Družstevník ŽelovceVytlačiť
 

Všetkým nadšencom futbalu dávam do pozornosti aktualizovanú sekciu Futbalového klubu TJ Družstevník Želovce. Na stránke boli doplnené Súpisky, ako i aktuálne tabuľky umiestnenia FK.


 
 

Výsledky volieb v obci Želovce vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Za starostu obce Želovce bol zvolený Štefan Rimaj s počtom platných hlasov 288.

Kandidáti, ktorí boli zvolený za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

 

  1. Čudaiová Žaneta, Mgr.  - 256 hlasov
  2. Obertin Roland, BA       - 256 hlasov
  3. Čery Zsolt                       - 248 hlasov
  4. Katiová Judita                - 235 hlasov
  5. Račková Darina, Mgr    - 220 hlasov
  6. Balla Alexander             - 209 hlasov
  7. Adamová Martina          - 188 hlasov
  8. Kopčányiová Zuzana    - 180 hlasov
  9. Bečkeiová Jana, Bc      - 170 hlasov

 

Výsledky komunýlnych volieb 2018

Výsledky volieb.pdf(906 kB)Výsledky volieb.pdf


4458530

Úvodná stránka