Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký KrtíšHľadať
 
 

Múzeum

Národopisné a historické múzeum obce Želovce

Múzeum vzniklo v septembri roku 2002, jeho korene však siahajú niekde do 70-tich rokov minulého storočia. Jeho založeniu dalo podnet množstvo zachovaných pamiatok a pomoc, ktorú po ukončení vykopávok pohrebiska z doby Avarského kaganátu prisľúbili odborní pracovníci archeologického ústavu SAV v Nitre. Žiaľ v tom čase miestni a okresní zodpovední činitelia rozhodli inak a priestory, ktoré boli pre múzeum pripravené využili inak. Pripravený materiál národopisnej a historickej expozície sa tak dostal na nejakú povalu. Na báze tohto sme pripravili otvorili prvú expozíciu terajšieho múzea.
Dnes má múzeum celkom 6 expozícií v oddelených miestnostiach :
- história
- národopis
- poľnohospodárstvo
- pôvodné želovské remeslá
- hry a hračky minulosti
- dielne (tkáčska, hrnčiarska, kováčska, košíkárska, drevorezbárska)
Národopisná zbierka predstavuje život obce ako poľnohospodársko-remeselníckej usadlosti na prelome 19. a 20. Storočia. Je zostavená z materiálov získaných v obci a jej okolí a zahrnuje i časť o pôvodných remeslách a domácej výrobe obyvateľov obce.
Historická časť je budovaná na báze materiálov zo spomenutého pohrebiska a materiálov získaných v obci a okolí najmä povrchovým zberom. K nim patria napríklad odtlačky dávnovekých živočíchov, štiepané kamenné nástroje, strieborné mince z doby tureckej..., ktoré objasňujú geologický vývoj na našom území a dokazujú prítomnosť človeka doby kamennej a významné historické udalosti obce.
Až teraz, keď začiatok už máme už za sebou vidíme, aké množstvo materiálu vecného, listinného a informačného charakteru sa dá a je treba ešte zachrániť, ošetriť, konzervovať a vystaviť. Obmedzujúcim faktorom sú peniaze, čas, nedostatočná alebo často žiadna odborná kvalifikácia pre túto prácu. Napriek tomu ju robíme, lebo o niekoľko rokov už na záchranu toho bude oveľa menej. Predmety sa stratia na smetiskách a u priekupníkov a pamätníci vymrú.
Múzeum na ploche 160 m2 sa nachádza v Zichyovskom kaštieli, ktorého vlastníkom je VÚC Banská Bystrica a správcom poľnohospodárska škola. Im sme úprimne vďační za prenájom miestností s výškou nájomného 1,- Sk na rok.
Otváracia doba nie je stanovená. Informácie môžete získať na adrese:
Ondrej Bőhm, 99106 Želovce, Šóšárska 2, Telefon 047-4893216,

 

Pohrebisko z doby avarského kaganátu

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

Ďalšie fotogalérie

ÚvodÚvodná stránka