Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký KrtíšHľadať
 
 

Kultúra, zábava a zdravie

Ako súvisia zdravie, kultúra a zábava, Želovce a Šóšár.

Lokalita Šóšár, bývalé kúpele, sa nachádza v katastri obce Želovce vo vzdialenosti 3 km od obce po štátnej ceste do Kiarova na rovinke medzi pahorkami uprostred zmiešaného lesného porastu. Pôvodne s dvomi, dnes už s tromi prameňmi minerálnej vody. Voda je uhličitá, zemitá s vysokým obsahom glauberovej soli. Ďalej obsahuje významné množstvo síry, železa a v menšom množstve ďalšie kationy a aniony. Voda sa od nepamäti využívala ako minerálna pitná voda a na liečivé kúpele. Úspešne sa tu liečili choroby kĺbov, bolestivé choroby pohybového ústrojenstva a poúrazové stavy. Kúpele okrem miestnych obyvateľov pravidelne navštevovali aj pacienti zo vzdialenosti 40 km.
Šóšár stojí v bezprostrednom susedstve miesta, kde ešte v 16. storočí stála pôvodná obec Želovce a ako posledné archeologické výskumy ukazujú, toto miesto bolo nepretržite osídlené už od doby sťahovania národov (v blízkosti odkryté Slovansko – avarské pohrebisko z doby Avarského kaganátu). Všade na okolí sa pôda intenzívne využívala pre poľnohospodárske účely, toto miesto však práve pre existenciu minerálnej vody zostalo zachované ako lesopark dodnes.
S istotou môžeme tvrdiť, že pramene ovplyvnili osídľovanie lokality od prvopočiatkov, o rozvoji a výstavbe kúpeľov však vieme až zo 17. až 18. storočia, keď sa Želovce a okolie stali súčasťou majetku zichyovského seniorátu. Vtedy popri všeobecnom rozvoji poľnohospodárstva a remesiel došlo aj k postaveniu prvých budov kúpeľov. Tieto boli postupne upravované, rozširované, modernizované. Pôvodný ráz a rozmiestnenie stavieb však ostávalo bez veľkých zmien a Šóšár si trvale zachoval ráz malého kúpeľného, kultúrneho a výletného miesta, kde sa ľudia liečili a zabávali. Zo známych postáv uhorskej šľachty Šóšár navštívl napr. Vesselényi, František Rákóczy, ale konali sa tu aj veľkolepé spoločné letné zábavy a hry pre grófov a miestnych obyvateľov na meniny grófa Štefana Zichyho.
Na začiatku 20. storočia už kúpele navštevovali aj statkári, doktori, sudcovia, pravotári..., ktorí prišli na nedeľnú partičku šachu, či posedieť pri víne a cigánskej hudbe a medzi kočmi pod prístreškom sa objavili prvé autá. Bolo to obdobie, keď Šóšár začal mať snáď väčší význam ako kultúrne a výletné centrum okolia, než liečivé kúpele. Pod okolím treba rozumieť od Šiah po Lučenec, ale predsa najviac Modrý Kameň, Balašské Ďarmoty (napriek štátnej hranici) a obce do 15 km.
Do areálu vtedy patrilo: vaňové kúpele, reštaurácia a šenk, divadelné javisko a tanečná plocha, kolkáreň a samozrejme príjemné klimatické prostredie lesoparku. K programom okrem posedenia pri hudbe patrili divadelné predstavenia, operety, bály, tanečné zábavy a kabarety. Vystupovali ochotníci, i profesionálne súbory a neraz aj umelci z Budapesti napr. Jákó Veronika, Kovács Apolónia, súbor divadla Kisszinpad, z Bratislavy Dibarbora, Brestovanský... Jednoducho Šóšár bol pojmom v najpozitívnejšom možnom zmysle slova, za ktorým sa skrýval annabál, kolkárske turnaje, kabaretné vystúpenia...
Až v druhej polovici minulého storočia sa podarilo zničiť niečo, čo predchádzajúce generácie budovali stáročia. Šóšár sa zmenil na socialistický pioniersky tábor, doškoľovacie stredisko, nočné sanatórium MUB..., čoho prinieslo so sebou typickú socialistickú prestavbu. To znamená zbúranie toho, čo bolo funkčné, rozostavanie nezmyselných budov, ktoré v tom prostredí nemali čo hľadať a nakoniec zbúranie všetkého.
Park tam ešte je, i keď v dosť žalostnom stave, pramene trvale dávajú vodu, len možno nás je málo, čo vieme, aká to bola hodnota a čo by to mohlo znamenať dnes, keby sme boli trošku väčší pozor dávali na to, čo je dobré, pekné, cenné.
Prinesie spoločná Európa pozitívne zmeny? Možno! Najskôr vtedy, ak bude dosť ľudí, ktorí budú schopní preniesť tie pozitívne hodnoty, ktoré ľudstvo po stáročia spoznalo a budovalo. Času je málo, generácie postupne vymierajú a peňazí je tiež málo. Aj v tomto prípade však najviac chýba pravdivé poznanie reálneho sveta, snaha o dobré nové veci (najmä ak to súvisí čo i len s minimálnym rizikom a námahou) a triezvy podnikateľský prístup.


 
ÚvodÚvodná stránka