Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký Krtíš

DHZ

Čistenie komínov

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici

Požiare spôsobené vyhorením sadzí v komíne sú dôsledkom absentujúceho čistenia a akontroly komínov. Komíny sa čistia v termínoch uvedených vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z.z. v § 20 nasledovne:

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50kW:

 1. spotrebič je na PLYN, kontrola a čistenie komína BEZ VLOŽKY sa vykonáva raz za 6 mesiacov.
 2. spotrebič je na PLYN, kontrola a čistenie komína S VLOŽKOU sa vykonáva raz za 12 mesiacov.
 3. spotrebič na TUHÉ PALIVO, alebo KVAPALNÉ PALIVO, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 4 mesiace.

 

NEZABUDNITE !

Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to nezvládnete sami, zavolajte odborníka - kominára.

V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112

cistenie kominov


 

Upozornenie KR HZZ v BB

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici

Zber úrody a žatevné práce počas teplých a suchých letných mesiacov sú spojené so zvýšeným rizikom vzniku požiarov.

 

Chráňte svoju úrodu a dodržiavajte zásady protipožiarnej bezpečnosti !

 • Zabezpečte prednostný zber dozretých obilnín pri železničných tratiach a pozemných komunikáciách.
 • Pri kombajnovom zbere na ploche väčšej ako 10 ha zabezpečte akcieschopnú cisternu s vodou a traktor s pluhom.
 • Dodržiavajte zákaz fajčenia.
 • Vybavte zberovú a pozberovú techniku lapačmi iskier a hasiacimi prístrojmi.

 

Zásady protipožiarnej bezpečnosti spojenej so zberom obilnín a ich pozberovou úpravou upravuje § 8 vyhlášky MV SR č. 258/2007 o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácií s tuhými horľavými látkami.

NEZABUDNITE !

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán!

V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112

DHZ


 

Okresná hasičská súťaž PLAMEŇ 2016

Okresné kolo hry PLAMEŇ - 3.5.2016 Želovce .... pekne vydarená akcia zorganizovaná pre mladých hasičov z okresu Veľký Krtíš, so súťažnými družstvami zo Želoviec, Hrušova, Príbeliec a Modrého Kameňa ... gratulujeme víťazom, družstvám za účasť, ďakujeme spoluorganizátorom, podporovateľom, rozhodcom a všetkým, ktorí svojou účasťou, pomocou prispeli k úspešne zrealizovanej súťaži :)


 
 • 01.jpg

 • 02.jpg

 • 03.jpg

 • 04.jpg

 • 05.jpg

 • 06.jpg

 • 07.jpg

 • 08.jpg

 • 09.jpg

 • 10.jpg

 • 11.jpg

 • 12.jpg

 • 13.jpg

 • 14.jpg

 • 15.jpg

 • 16.jpg

 • 17.jpg

 • 18.jpg

 • 19.jpg

 • 20.jpg

 • 21.jpg

 • 22.jpg

 • 23.jpg

 • 24.jpg

 • 25.jpg

 • 26.jpg

 • 27.jpg

 • 28.jpg

 • 29.jpg

 • 30.jpg

 • 31.jpg

 • 32.jpg

 • 33.jpg

 • 34.jpg

 • 35.jpg

 • 36.jpg

 • 37.jpg

 • 38.jpg

 • 39.jpg

 • 40.jpg

 • 41.jpg

 • 42.jpg

 • 43.jpg

 • 44.jpg

 • 45.jpg

 • 46.jpg

 • 47.jpg

 • 48.jpg

 • 49.jpg

 • 50.jpg

 • 51.jpg

 • 52.jpg

 • 53.jpg

 • 54.jpg

 • 55.jpg

 • 56.jpg

 • 57.jpg

 • 58.jpg

 • 59.jpg

 • 60.jpg

 • 61.jpg

 • 62.jpg

 • 63.jpg

 • 64.jpg

 • 65.jpg

 • 66.jpg

 • 67.jpg

 • 68.jpg

 • 69.jpg

 • 70.jpg

 • 71.jpg

 • 72.jpg

 • 73.jpg

 • 74.jpg

 • 75.jpg

 • 76.jpg

 • 77.jpg

 • 78.jpg

 • 79.jpg

 • 80.jpg

 • 81.jpg

 • 82.jpg

 • 83.jpg

 • 84.jpg

 • 88.jpg

 • 89.jpg

 • 90.jpg

 • 91.jpg

 • 92.jpg

 • 93.jpg

 • 94.jpg

 • 95.jpg

 • 96.jpg

 • 97.jpg


 


4175613

Úvodná stránka