Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký KrtíšHľadať
 
 

DHZ

Dostali sme repasovanú Tatru 815

Do našej hasičskej zbrojnice pribudol ďalší, síce staronový, ale úplne vynovený kúsok. Ide o vozidlo Tatra 815, ktoré naši dobrovoľní hasiči používali od roku 2010, no v posledných rokoch kvôli technickému stavu vozidla to už nebolo možné. Minulý rok sa však ministerstvo vnútra podujalo na vlastné náklady toto hasičské vozidlo opravovať a po repase nám ho v sobotu 6. júla 2019 vo výcvikovom priestore Lešť odovzdalo do opätovného užívania. Zástupcom obce odovzdal kľúčiky od vynovenej Tatry 815 prezident Hasičského a záchranného zboru SR Alexander Nejedlý. Ďakujeme!!! Auto bude teda opäť slúžiť pre potreby našich hasičov a bude plne k dispozícii pri záchrane životov a majetku ľudí.

 

tatra 815

 

Tratra 815


 

Čistenie komínov

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici

Požiare spôsobené vyhorením sadzí v komíne sú dôsledkom absentujúceho čistenia a akontroly komínov. Komíny sa čistia v termínoch uvedených vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z.z. v § 20 nasledovne:

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50kW:

 1. spotrebič je na PLYN, kontrola a čistenie komína BEZ VLOŽKY sa vykonáva raz za 6 mesiacov.
 2. spotrebič je na PLYN, kontrola a čistenie komína S VLOŽKOU sa vykonáva raz za 12 mesiacov.
 3. spotrebič na TUHÉ PALIVO, alebo KVAPALNÉ PALIVO, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 4 mesiace.

 

NEZABUDNITE !

Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to nezvládnete sami, zavolajte odborníka - kominára.

V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112

cistenie kominov


 

Upozornenie KR HZZ v BB

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici

Zber úrody a žatevné práce počas teplých a suchých letných mesiacov sú spojené so zvýšeným rizikom vzniku požiarov.

 

Chráňte svoju úrodu a dodržiavajte zásady protipožiarnej bezpečnosti !

 • Zabezpečte prednostný zber dozretých obilnín pri železničných tratiach a pozemných komunikáciách.
 • Pri kombajnovom zbere na ploche väčšej ako 10 ha zabezpečte akcieschopnú cisternu s vodou a traktor s pluhom.
 • Dodržiavajte zákaz fajčenia.
 • Vybavte zberovú a pozberovú techniku lapačmi iskier a hasiacimi prístrojmi.

 

Zásady protipožiarnej bezpečnosti spojenej so zberom obilnín a ich pozberovou úpravou upravuje § 8 vyhlášky MV SR č. 258/2007 o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácií s tuhými horľavými látkami.

NEZABUDNITE !

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán!

V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112

DHZ


 

Okresná hasičská súťaž PLAMEŇ 2016

Okresné kolo hry PLAMEŇ - 3.5.2016 Želovce .... pekne vydarená akcia zorganizovaná pre mladých hasičov z okresu Veľký Krtíš, so súťažnými družstvami zo Želoviec, Hrušova, Príbeliec a Modrého Kameňa ... gratulujeme víťazom, družstvám za účasť, ďakujeme spoluorganizátorom, podporovateľom, rozhodcom a všetkým, ktorí svojou účasťou, pomocou prispeli k úspešne zrealizovanej súťaži :)


 
 • 01.jpg

 • 02.jpg

 • 03.jpg

 • 04.jpg

 • 05.jpg

 • 06.jpg

 • 07.jpg

 • 08.jpg

 • 09.jpg

 • 10.jpg

 • 11.jpg

 • 12.jpg

 • 13.jpg

 • 14.jpg

 • 15.jpg

 • 16.jpg

 • 17.jpg

 • 18.jpg

 • 19.jpg

 • 20.jpg

 • 21.jpg

 • 22.jpg

 • 23.jpg

 • 24.jpg

 • 25.jpg

 • 26.jpg

 • 27.jpg

 • 28.jpg

 • 29.jpg

 • 30.jpg

 • 31.jpg

 • 32.jpg

 • 33.jpg

 • 34.jpg

 • 35.jpg

 • 36.jpg

 • 37.jpg

 • 38.jpg

 • 39.jpg

 • 40.jpg

 • 41.jpg

 • 42.jpg

 • 43.jpg

 • 44.jpg

 • 45.jpg

 • 46.jpg

 • 47.jpg

 • 48.jpg

 • 49.jpg

 • 50.jpg

 • 51.jpg

 • 52.jpg

 • 53.jpg

 • 54.jpg

 • 55.jpg

 • 56.jpg

 • 57.jpg

 • 58.jpg

 • 59.jpg

 • 60.jpg

 • 61.jpg

 • 62.jpg

 • 63.jpg

 • 64.jpg

 • 65.jpg

 • 66.jpg

 • 67.jpg

 • 68.jpg

 • 69.jpg

 • 70.jpg

 • 71.jpg

 • 72.jpg

 • 73.jpg

 • 74.jpg

 • 75.jpg

 • 76.jpg

 • 77.jpg

 • 78.jpg

 • 79.jpg

 • 80.jpg

 • 81.jpg

 • 82.jpg

 • 83.jpg

 • 84.jpg

 • 88.jpg

 • 89.jpg

 • 90.jpg

 • 91.jpg

 • 92.jpg

 • 93.jpg

 • 94.jpg

 • 95.jpg

 • 96.jpg

 • 97.jpg


 
ÚvodÚvodná stránka