Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký Krtíš

Obec Želovce

Úradná tabuľa

Fond SK-NIC pre MALÉ PROJEKTY

Spoločnosť SK-NIC, a.s. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory projektov internetovej komunity z Fondu SK-NIC pre MALÉ PROJEKTY. ...viac...

Zverejnené 4.10.2019 -webmaster- Vyprší o 291 dní.


 

Sprievodca zberu nebezpečného odpadu v obci

Vážený obchodný partner!
Vzhľadom k neustále sa zvyšujúcemu trendu zvyšovania bezpečnostných a legislatívnych nárokov na zber a prepravu nebezpečného odpadu Vás týmto chceme informovať o podmie ...viac...

Zverejnené 2.10.2019 -webmaster-


 

Regionálny produkt Novohrad

Dňom 01.10.2019 vyhlásilo združenie právnických osôb Región Neogradiensis Výzvu č. 2/2019 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD" pre výrobky. Celé znenie výzvy a dokum ...viac...

Zverejnené 2.10.2019 -webmaster- Vyprší o 109 dní.


 

Zámer na odpredaj majetku obce.

auto6.jpg

ZÁMER NA ODPREDAJ MAJETKU: PRAGA V3S - fekál Obec Želovce so sídlom Zdravotnícka 255/11, 991 06  Želovce, IČO: 00319716, zastúpená starostom obce Štefanom Rimajom, v zmysle §9a zákona č. 138/1991 Z ...viac...

Zverejnené 2.10.2019 -webmaster- Vyprší o 17 dní.


 

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
viac...

Zverejnené 17.9.2019 -webmaster-


 

Zápisnica a Uznesenie z Mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Boli pridané nové Zápisnice - Uznesenia
viac...

Zverejnené 30.4.2019 -webmaster-
Aktualizované: 17.9.2019 -webmaster-


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

logo Elektrika.jpg


Vážená obec/mesto,

v prílohe tohto mailu Vám posielame oznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny.
 
S pozdravom

Dispečing prevádzkovateľa
...viac...

Zverejnené 13.9.2019 -webmaster- Vyprší o 3 dni.


 

Vývoz odpadu

Vážení spoluobčania!
Obecný úrad v Želovciach vám touto cestou oznamuje, že
od pondelka 16. septembra do konca októbra tohto roku
bude zabezpečovať vývoz konárov, drevín a ďalšieh ...viac...

Zverejnené 9.9.2019 -webmaster- Vyprší o 17 dní.


 

Obecné oslavy 2019

DSC_0876_small.jpg

Na Deň obce sme sa nenudili a ani nemrzli. 10. augusta 2019 sme zorganizovali Deň obce Želovce. Podujatie náročné na organizáciu a logistiku. Akcia o to náročnejšia, že sa konala na dvoch miestach. Pr ...viac...

Zverejnené 29.7.2019 -webmaster-
Aktualizované: 20.8.2019 -webmaster-


 

MAS Ipeľská kotlina - Novohrad

MAS IK

Občianske združenie bolo založené 19.2.2015 – registrácia stanov prebehla dňa 27.3.2015. Cieľom združenia je podpora a koordinácia spoločného postupu v oblasti regionálneho rozvoja s dôrazom na prípra ...viac...

Zverejnené 7.8.2019 -webmaster-


 

Dostali sme repasovanú Tatru 815

tatra 815

Do našej hasičskej zbrojnice pribudol ďalší, síce staronový, ale úplne vynovený kúsok. Ide o vozidlo Tatra 815, ktoré naši dobrovoľní hasiči používali od roku 2010, no v posledných rokoch kvôli techni ...viac...

Zverejnené 8.7.2019 -webmaster- Vyprší o 268 dní.


 

Záverečný účet obce za rok 2018

Záverečný účet obce za rok 2018
viac...

Zverejnené 3.6.2019 -webmaster-


 

Program odpadového hospodárstva2016 -2020

Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016 až 2020 je vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 10 Program obce, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...viac...

Zverejnené 3.6.2019 -webmaster-


 

Výzva na udelenie značky Regionálny produkt Novohrad

Dňom 01.05.2019 vyhlásilo združenie právnických osôb Región Neogradiensis, z. p. o. prvú výzvu k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD" pre služby stravovacie a pre služ ...viac...

Zverejnené 2.5.2019 -webmaster-


 

Návrh plánu hlavného kontrolóra obce

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Želovce, ktorý sa predkladá na schválenie OZ na obdobie máj – december 2019.
viac...

Zverejnené 30.4.2019 -webmaster-


 

Okresná volebná komisia

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do O.V.K.: obec@zelovce.sk
viac...

Zverejnené 28.3.2019 -webmaster-


 

Pridané nové Zmluvy

Na podstránke Zmluvy, faktúry boli pridané nové zmluvy.
viac...

Zverejnené 27.3.2019 -webmaster-


 

Prezident Hasičského záchranného zboru na návšteve v Želovciach

V sekcií Fotogaléria - Oficiálne návštevy si môžete pozrieť fotky z návštevy Prezidenta Hasičského záchranného zboru.
viac...

Zverejnené 20.3.2019 -webmaster-


 

Prístrešok pre DHZ

IMG_20190320_134252.jpg

Hasičom pribudol sklad s prístreškom
 
Areál príslušníkov Dobrovoľného hasičského zboru v Želovciach sa nedávno rozrástol o objekt ,,Sklad PHM a materiálno-technického vybavenia vrátane ...viac...

Zverejnené 20.3.2019 -webmaster-


 

Regionálny produkt Novohrad

Dňom 01.03.2019 vyhlásilo združenie právnických osôb Región Neogradiensis tretiu výzvu k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD". Celé znenie výzvy a dokumenty potrebné k ...viac...

Zverejnené 4.3.2019 -webmaster-


 

Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2019/2020

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Želovce v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020.
Zápis detí do MŠ bude spojený s DŇOM ...viac...

Zverejnené 27.2.2019 -webmaster-


 

Deň otvorených dverí v MŠ

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, ul.Gottwaldová 81 v Želovciach pozýva rodičov a deti na:
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ dňa 10.04.2019
Sme materská škola, ktorá uplatňuje princíp ...viac...

Zverejnené 27.2.2019 -webmaster-


 

Oznámenie o separácii odpadu za rok 2018

Marius Pedersen a.s.
Opatovská 1735
91101 Trenčín
 
Naše číslo: 88 /2019
vybavuje v Želovciach Ing. Miškeiová Alena
 
14.02.2019
 
Obec Želovce ...viac...

Zverejnené 14.2.2019 -webmaster-


 

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej komisie

Na základe rozhodnutia predsedu NR SR  č. 8/2019 Z. z. o vyhlásení volieb prezidenta  Slovenskej republiky uvádza Obec Želovce nasledovné:
 
emailová adresa  na doručenie oznámenia  o ...viac...

Zverejnené 6.2.2019 -webmaster-


 

Aktualizované VZN

Na stránke boli aktualizované VZN 2019 - Dodatky
Pre zobrazenie kliknite na tento odkaz.
viac...

Zverejnené 22.1.2019 -webmaster-


 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Želovce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Želovce
Obecné zastupiteľstvo v Želovciach vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra:

I. Určuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce Žel ...viac...

Zverejnené 21.1.2019 -webmaster-


 

Harmonogram vývozu odpadu 2019

Harmonogram komunalny odpad


 
Harmonogram vývozu komunálneho aj triedeného odpadu pre rok 2019 je možné stiahnuť aj v PDF formáte.
viac...

Zverejnené 28.12.2018 -webmaster-
Aktualizované: 12.4.2019 -webmaster-


 

Verejné obstarávanie - Kanalizácia a ČOV

Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa zákazky: Výstavba stokovej siete v obci Želovce, 1. etapa - vybudovanie ČOV
viac...

Zverejnené 19.9.2018 -webmaster-


 

Kanalizácia a ČOV v Želovciach, OU VK

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby „Kanalizácia a ČOV Želovce“ ešte pred jej dokončením
Stavebník Obec Želovce v zastúpení starostom obce Ing. Júliusom Makóom CSc., Zdravotnícka č. 255, 99 ...viac...

Zverejnené 22.8.2018 -webmaster-


 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Želovce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zelovce
Obecné zastupiteľstvo v Želovciach vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra:

I. Určuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce Žel ...viac...

Zverejnené 10.5.2018 -webmaster-


 

Výzva o úhrade daní a popolatkov

Obec Želovce v zastúpení starostom obce Ing. Júliusom Makóom, CSc., vyzýva svojich obyvateľov a právnické osoby, ktoré majú na jej území sídlo, aby v lehote do konca marca 2018 uhradili všetky svoje s ...viac...

Zverejnené 14.3.2018 -webmaster-


 

Pečať rozvoja obcí a miest

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť a.s., pod registrovanou ochrannou známkou, týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá.
Za rok 2017 bola obec Želovce ...viac...

Zverejnené 5.3.2018 -webmaster-


 

Rozhodnutie o prideleni dotacie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na základe žiadosti o poskytnutie dotácie prijatej dňa 31.08 2017 pre Výzvu č. VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o pos ...viac...

Zverejnené 5.3.2018 -webmaster-


 

UPOZORNENIE o úhrade záväzkov

Oznámenie

Obec Želovce v zastúpení starostom obce Ing. Júliusom Makóom, CSc., vyzýva svojich obyvateľov a právnické osoby, ktoré majú na jej území sídlo, aby v lehote do konca mesiaca nov ...viac...

Zverejnené 12.10.2017 -webmaster-


 

Obecné zastupiteľstvo - SEPTEMBER 2017

Dňa 22. septembra 2017 o 20:00 hod. sa uskutoční 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
viac...

Zverejnené 30.6.2017 -webmaster-
Aktualizované: 8.9.2017 -webmaster-


 

Videozáznam Obecného zastupiteľstva

Videozáznam zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva je možné pozrieť už aj na našej obecnej stránke kliknutím na TENTO odkaz, alebo v ľavom stĺpcovom menu: Samospráva obce a podkategórií: Videozáznamy. ...viac...

Zverejnené 5.6.2017 -webmaster-


 

Okresný úrad Veľký Krtíš - Pozemkový a lesný odbor

Okresný úrad Veľký Krtíš, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č.220/2004 Z.z., o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/ ...viac...

Zverejnené 20.4.2017 -webmaster-


 

Verejné prejednávanie podnikateľského zámeru spoločnosti Agropodnik Želovce s.r.o.

Obecný úrad v Želovciach na podnet Obecného zastupiteľstva v Želovciach zvoláva záujemcov  na verejné prejednávanie podnikateľského zámeru spoločnosti Agropodnik Želovce  s r. o., Želovce 802,  991 06 ...viac...

Zverejnené 23.3.2017 -webmaster-


 

Oznámenie o zámere prenajatia majetku obce Želovce

Oznámenie o zámere prenajatia majetku obce

Obec Želovce v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138 / 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer pre ...viac...

Zverejnené 3.3.2017 -webmaster- Vyprší o 4096 dní.


 

Správne konanie - Naď, Želovce

Správne konania
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, upovedomujeme vás o začatých správnych konaniach v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a kraj ...viac...

Zverejnené 16.11.2016 -webmaster-
Aktualizované: 9.12.2016 -webmaster-


 

Správa, údržba a modernizácie verejného osvetlenia obce Želovce

Informácia o uverejnení súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácií v profile verejného obstarávateľa.
Viac v priloženom dokumente.
viac...

Zverejnené 1.7.2016 -webmaster-


 

Hasiči varujúVytlačiť
 

Hasici varujuPo zime sa jar začína ozývať naplno - zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch. Hasiči varujú najmä pred tradičným nešvárom - vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie je výnimkou.
Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity priamo ohrozujú ľudské životy ! Zdanlivo taká bezpečná činnosť, akou je spaľovanie zhrabaných porastov, môže spôsobiť neblahé následky. Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale aj na majetku či životnom prostredí, ale tiež aj ekologické škody, napr. stratou časti lesa či úhynom živočíchov. Stačí trochu neopatrnosti, nepozornosti či panika.
V posledných dňoch sa začínajú množiť požiare v prírodnom prostredí - požiare suchej trávy, krovín, lesných porastov, ale aj odpadov. Teplé jarné počasie láka ľudí k spaľovaniu biologického odpadu (zvyšky starej trávy, lístia, vetiev).
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je zakázané akékoľvek spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve! Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov vyhlasuje okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru a informuje o tom občanov prostredníctvom obecných úradov a médií.


Za posledných päť rokov bolo neopatrnosťou pri zakladaní ohňa v prírode alebo pri vypaľovaní trávy spôsobených v okrese Veľký Krtíš 221 požiarov, ktoré spôsobili škody za viac ako 420 tis. €.


Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané ! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 € , resp. v blokovom konaní do výšky 100 €, právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 €.


Hasiči budú v spolupráci s políciou a dobrovoľnou požiarnou ochranou vykonávať hliadkovaciu činnosť na území okresu Veľký Krtíš a každé zistené porušenie zákona o ochrane pred požiarmi bude postihované v zmysle tohto zákona.


Ak už k požiaru došlo, platí pre každého občana povinnosť :


> vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
> uhasiť požiar, ak je to možné alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia
> ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho uhasenie,
> poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce.


 
 

Výsledky volieb v obci Želovce vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Za starostu obce Želovce bol zvolený Štefan Rimaj s počtom platných hlasov 288.

Kandidáti, ktorí boli zvolený za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

 

  1. Čudaiová Žaneta, Mgr.  - 256 hlasov
  2. Obertin Roland, BA       - 256 hlasov
  3. Čery Zsolt                       - 248 hlasov
  4. Katiová Judita                - 235 hlasov
  5. Račková Darina, Mgr    - 220 hlasov
  6. Balla Alexander             - 209 hlasov
  7. Adamová Martina          - 188 hlasov
  8. Kopčányiová Zuzana    - 180 hlasov
  9. Bečkeiová Jana, Bc      - 170 hlasov

 

Výsledky komunýlnych volieb 2018

Výsledky volieb.pdf(906 kB)Výsledky volieb.pdf


4458533

Úvodná stránka