Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký KrtíšHľadať
 
 

Územný plán

Prerokovanie návrhu územného plánu obce ŽELOVCE


Obec Želovce ako obstarávateľ územného plánu obce Želovce oznamuje verejnosti, fyzickým
a právnickým osobám, že v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa
v dňoch od 14.02.2008 do 17.03.2008 uskutoční
prerokovanie
návrhu územného plánu obce ŽELOVCE.
Verejné prerokovanie návrhu ÚPN obce Želovce sa uskutoční
dňa 27. 02. 2008 o 10,00 hod. pre dotknuté orgány štátnej správy a organizácie a
27. 02.2008 o 13,00 hod. pre verejnosť v reštaurácii Fontána (v budove OcÚ).
Na verejnom prerokovaní podá výklad návrhu územného plánu spracovateľ.
Návrh ÚPN obce Želovce je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Želovciach, v kancelárii
starostu obce. Textová a grafická časť je zároveň zverejnená na www.zelovce.sk. Celú
dokumentáciu je taktiež možné na požiadanie zaslať e-mailom (vyžiadať je možné na zarkon@slovanet.sk ).

Záujemcovia môžu do dokumentácie nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokúvania a
dať k návrhu územného plánu obce Želovce svoje návrhy a stanoviská.
Prípadné pripomienky, stanoviská a námety je potrebné doručiť písomne, najneskôr do
17.03.2008 na Obecný úrad v Želovciach.

 
ÚvodÚvodná stránka