Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký KrtíšHľadať
 
 

Fórum

Kultúra

Pridať príspevok
:
:
:


 

Obec Želovce

Pridať príspevok
:
:
:


 
pridané 7.4.2017 10:53:30

Žiadosť o sprístupnenie informácií (Róbert Adam)

Žiadosť o sprístupnenie informácií.


Dolupodpísaný Róbert Adam, Vás týmto žiadam, v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám ako povinnú osobu, o sprístupnenie nasledovných informácií:
Zoznam všetkých zamestnancov Obce Želovce k 13.03.2017, s vyznačením, či sú uvedení zamestnanci zamestnaní na dohodu, alebo na pracovnú zmluvu, výšku príjmu jednotlivých zamestnancov a kompletné pracovné náplne jednotlivých zamestnancov.
Uvedené Vás žiadam zaslať na moju emailovú adresu: r******.***m@g***l.com

 

 

ROZHODNUTIE

v zmysle § 18 ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorým sčasti nevyhovuje
podanej žiadosti Róberta Adama, bytom Mierová 335/23, 991 06 Želovce zo dňa 6.4.2017 o sprístupnení informácií týkajúcich sa:
Poskytnutia zoznamu všetkých zamestnancov Obce Želovce k 13.3.2017, s vyznačením, či sú vedení zamestnanci zamestnaní na dohodu, alebo na pracovnú zmluvu, výšku príjmu jednotlivých zamestnancov a kompletné pracovné náplne jednotlivých zamestnancov.
Žiadateľ žiadal poskytnúť požadovanú informáciu elektronicky na adresu: roberto.adam@gmail.com
Odôvodnenie
Obec Želovce je v zmysle § 2 ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám povinnou osobou k zverejneniu informácií.
Žiadateľ vo svojej žiadosti žiadal o sprístupnenie informácií týkajúcich sa poskytnutia zoznamu všetkých zamestnancov obce Želovce k 13.3.2017 s vyznačením, či sú vedení zamestnanci zamestnaní na dohodu, alebo na pracovnú zmluvu, výšku príjmu jednotlivých zamestnancov a kompletné pracovné náplne jednotlivých zamestnancov . . .

 

*   Žiadosť a Rozhodnutie v priloženom dokumente.


 
Rozhodnutie- Adam Robo.pdf(1.8 MB)Rozhodnutie- Adam Robo.pdf

Predloženie dokumentov... (Ivan György)

Dobrý deň


Nakoľko ja aj niektorí občania Želoviec majú pochybnosti v niektorých rozhodnutiach obce žiadam o doloženie nasledovných dokumentov v elektronickej podobe na email a******y@g***l.com a to :
1. Znalecký posudok č. 12/2011 - ocenenie pozemkov pod BPS Želovce
2. Kto kupoval pôdu pod BPS bioplynkami od štátu SR?
3. Znalecký posudok č. 49/2012 - ohodnotenie bývalej ZŠ s telocvičňou
4. Kto boli žiadatelia o stavebné povolenie pod fotovoltaické elektrárne a biolplynky?
Ďalej Vás žiadam o doplnenie zápisníc a uznesení obecného zastupiteľstva Želovce od roku...

 

Odpoveď na žiadosť


[A] ÚVOD


1. Na základe Vašej žiadosti o poskytnutie dokumentov a informácií, označenej ako „Predloženie dokumentov v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám" (ďalej aj „žiadosť“) ktorá nám bola doručená 7. júna 2017, Vám predkladáme nasledovné stanovisko...

 

* Celý dokument: Žiadosť a Odpoveď, je možné stiahnuť v nižšie priložených dokumentoch.


 
Predlozenie dokumentov, Ivan Gyorgy.pdf(330.3 kB)Predlozenie dokumentov, Ivan Gyorgy.pdf
Odpoved na ziadost, Ivan Gyorgy.pdf(582.1 kB)Odpoved na ziadost, Ivan Gyorgy.pdf
ÚvodÚvodná stránka