Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký Krtíš

Obec Želovce

Úradná tabuľa

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
viac...

Zverejnené 17.9.2019 -webmaster-


 

Zápisnica a Uznesenie z Mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Boli pridané nové Zápisnice - Uznesenia
viac...

Zverejnené 30.4.2019 -webmaster-
Aktualizované: 17.9.2019 -webmaster-


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

logo Elektrika.jpg


Vážená obec/mesto,

v prílohe tohto mailu Vám posielame oznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny.
 
S pozdravom

Dispečing prevádzkovateľa
...viac...

Zverejnené 13.9.2019 -webmaster- Vyprší o 26 dní.


 

Vývoz odpadu

Vážení spoluobčania!
Obecný úrad v Želovciach vám touto cestou oznamuje, že
od pondelka 16. septembra do konca októbra tohto roku
bude zabezpečovať vývoz konárov, drevín a ďalšieh ...viac...

Zverejnené 9.9.2019 -webmaster- Vyprší o 40 dní.


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Va z ena obec,
v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 pi sm. t) za kona c . 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplneni niektory ch za konov v platnom zneni Va m
oznamujeme,
z e ...viac...

Zverejnené 28.8.2019 -webmaster- Vyprší o 15 dní.


 

Obecné oslavy 2019

DSC_0876_small.jpg

Na Deň obce sme sa nenudili a ani nemrzli. 10. augusta 2019 sme zorganizovali Deň obce Želovce. Podujatie náročné na organizáciu a logistiku. Akcia o to náročnejšia, že sa konala na dvoch miestach. Pr ...viac...

Zverejnené 29.7.2019 -webmaster-
Aktualizované: 20.8.2019 -webmaster-


 

MAS Ipeľská kotlina - Novohrad

MAS IK

Občianske združenie bolo založené 19.2.2015 – registrácia stanov prebehla dňa 27.3.2015. Cieľom združenia je podpora a koordinácia spoločného postupu v oblasti regionálneho rozvoja s dôrazom na prípra ...viac...

Zverejnené 7.8.2019 -webmaster-


 

Dostali sme repasovanú Tatru 815

tatra 815

Do našej hasičskej zbrojnice pribudol ďalší, síce staronový, ale úplne vynovený kúsok. Ide o vozidlo Tatra 815, ktoré naši dobrovoľní hasiči používali od roku 2010, no v posledných rokoch kvôli techni ...viac...

Zverejnené 8.7.2019 -webmaster- Vyprší o 291 dní.


 

Záverečný účet obce za rok 2018

Záverečný účet obce za rok 2018
viac...

Zverejnené 3.6.2019 -webmaster-


 

Program odpadového hospodárstva2016 -2020

Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016 až 2020 je vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 10 Program obce, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...viac...

Zverejnené 3.6.2019 -webmaster-


 

Výzva na udelenie značky Regionálny produkt Novohrad

Dňom 01.05.2019 vyhlásilo združenie právnických osôb Región Neogradiensis, z. p. o. prvú výzvu k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD" pre služby stravovacie a pre služ ...viac...

Zverejnené 2.5.2019 -webmaster-


 

Návrh plánu hlavného kontrolóra obce

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Želovce, ktorý sa predkladá na schválenie OZ na obdobie máj – december 2019.
viac...

Zverejnené 30.4.2019 -webmaster-


 

Okresná volebná komisia

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do O.V.K.: obec@zelovce.sk
viac...

Zverejnené 28.3.2019 -webmaster-


 

Pridané nové Zmluvy

Na podstránke Zmluvy, faktúry boli pridané nové zmluvy.
viac...

Zverejnené 27.3.2019 -webmaster-


 

Prezident Hasičského záchranného zboru na návšteve v Želovciach

V sekcií Fotogaléria - Oficiálne návštevy si môžete pozrieť fotky z návštevy Prezidenta Hasičského záchranného zboru.
viac...

Zverejnené 20.3.2019 -webmaster-


 

Prístrešok pre DHZ

IMG_20190320_134252.jpg

Hasičom pribudol sklad s prístreškom
 
Areál príslušníkov Dobrovoľného hasičského zboru v Želovciach sa nedávno rozrástol o objekt ,,Sklad PHM a materiálno-technického vybavenia vrátane ...viac...

Zverejnené 20.3.2019 -webmaster-


 

Regionálny produkt Novohrad

Dňom 01.03.2019 vyhlásilo združenie právnických osôb Región Neogradiensis tretiu výzvu k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD". Celé znenie výzvy a dokumenty potrebné k ...viac...

Zverejnené 4.3.2019 -webmaster-


 

Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2019/2020

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Želovce v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020.
Zápis detí do MŠ bude spojený s DŇOM ...viac...

Zverejnené 27.2.2019 -webmaster-


 

Deň otvorených dverí v MŠ

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, ul.Gottwaldová 81 v Želovciach pozýva rodičov a deti na:
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ dňa 10.04.2019
Sme materská škola, ktorá uplatňuje princíp ...viac...

Zverejnené 27.2.2019 -webmaster-


 

Oznámenie o separácii odpadu za rok 2018

Marius Pedersen a.s.
Opatovská 1735
91101 Trenčín
 
Naše číslo: 88 /2019
vybavuje v Želovciach Ing. Miškeiová Alena
 
14.02.2019
 
Obec Želovce ...viac...

Zverejnené 14.2.2019 -webmaster-


 

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej komisie

Na základe rozhodnutia predsedu NR SR  č. 8/2019 Z. z. o vyhlásení volieb prezidenta  Slovenskej republiky uvádza Obec Želovce nasledovné:
 
emailová adresa  na doručenie oznámenia  o ...viac...

Zverejnené 6.2.2019 -webmaster-


 

Aktualizované VZN

Na stránke boli aktualizované VZN 2019 - Dodatky
Pre zobrazenie kliknite na tento odkaz.
viac...

Zverejnené 22.1.2019 -webmaster-


 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Želovce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Želovce
Obecné zastupiteľstvo v Želovciach vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra:

I. Určuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce Žel ...viac...

Zverejnené 21.1.2019 -webmaster-


 

Harmonogram vývozu odpadu 2019

Harmonogram komunalny odpad


 
Harmonogram vývozu komunálneho aj triedeného odpadu pre rok 2019 je možné stiahnuť aj v PDF formáte.
viac...

Zverejnené 28.12.2018 -webmaster-
Aktualizované: 12.4.2019 -webmaster-


 

Verejné obstarávanie - Kanalizácia a ČOV

Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa zákazky: Výstavba stokovej siete v obci Želovce, 1. etapa - vybudovanie ČOV
viac...

Zverejnené 19.9.2018 -webmaster-


 

Kanalizácia a ČOV v Želovciach, OU VK

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby „Kanalizácia a ČOV Želovce“ ešte pred jej dokončením
Stavebník Obec Želovce v zastúpení starostom obce Ing. Júliusom Makóom CSc., Zdravotnícka č. 255, 99 ...viac...

Zverejnené 22.8.2018 -webmaster-


 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Želovce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zelovce
Obecné zastupiteľstvo v Želovciach vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra:

I. Určuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce Žel ...viac...

Zverejnené 10.5.2018 -webmaster-


 

Výzva o úhrade daní a popolatkov

Obec Želovce v zastúpení starostom obce Ing. Júliusom Makóom, CSc., vyzýva svojich obyvateľov a právnické osoby, ktoré majú na jej území sídlo, aby v lehote do konca marca 2018 uhradili všetky svoje s ...viac...

Zverejnené 14.3.2018 -webmaster-


 

Pečať rozvoja obcí a miest

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť a.s., pod registrovanou ochrannou známkou, týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá.
Za rok 2017 bola obec Želovce ...viac...

Zverejnené 5.3.2018 -webmaster-


 

Rozhodnutie o prideleni dotacie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na základe žiadosti o poskytnutie dotácie prijatej dňa 31.08 2017 pre Výzvu č. VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o pos ...viac...

Zverejnené 5.3.2018 -webmaster-


 

UPOZORNENIE o úhrade záväzkov

Oznámenie

Obec Želovce v zastúpení starostom obce Ing. Júliusom Makóom, CSc., vyzýva svojich obyvateľov a právnické osoby, ktoré majú na jej území sídlo, aby v lehote do konca mesiaca nov ...viac...

Zverejnené 12.10.2017 -webmaster-


 

Obecné zastupiteľstvo - SEPTEMBER 2017

Dňa 22. septembra 2017 o 20:00 hod. sa uskutoční 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
viac...

Zverejnené 30.6.2017 -webmaster-
Aktualizované: 8.9.2017 -webmaster-


 

Videozáznam Obecného zastupiteľstva

Videozáznam zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva je možné pozrieť už aj na našej obecnej stránke kliknutím na TENTO odkaz, alebo v ľavom stĺpcovom menu: Samospráva obce a podkategórií: Videozáznamy. ...viac...

Zverejnené 5.6.2017 -webmaster-


 

Okresný úrad Veľký Krtíš - Pozemkový a lesný odbor

Okresný úrad Veľký Krtíš, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č.220/2004 Z.z., o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/ ...viac...

Zverejnené 20.4.2017 -webmaster-


 

Verejné prejednávanie podnikateľského zámeru spoločnosti Agropodnik Želovce s.r.o.

Obecný úrad v Želovciach na podnet Obecného zastupiteľstva v Želovciach zvoláva záujemcov  na verejné prejednávanie podnikateľského zámeru spoločnosti Agropodnik Želovce  s r. o., Želovce 802,  991 06 ...viac...

Zverejnené 23.3.2017 -webmaster-


 

Oznámenie o zámere prenajatia majetku obce Želovce

Oznámenie o zámere prenajatia majetku obce

Obec Želovce v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138 / 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer pre ...viac...

Zverejnené 3.3.2017 -webmaster- Vyprší o 4119 dní.


 

Správne konanie - Naď, Želovce

Správne konania
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, upovedomujeme vás o začatých správnych konaniach v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a kraj ...viac...

Zverejnené 16.11.2016 -webmaster-
Aktualizované: 9.12.2016 -webmaster-


 

Správa, údržba a modernizácie verejného osvetlenia obce Želovce

Informácia o uverejnení súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácií v profile verejného obstarávateľa.
Viac v priloženom dokumente.
viac...

Zverejnené 1.7.2016 -webmaster-


 

Pečať rozvoja obcí a miestVytlačiť
 

Národné informačne stredisko Slovenskej republiky, a.s. týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Za rok 2016 bola obec Želovce vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja. 2926 slovenských obcí a miest prešlo hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu, ktorých výsledky boli porovnávané s výsledkami okresu a kraja. Analýza hodnotila efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami určitou finančnou silou a kapacitou obce či mesta a efektivitu využívania a zhodnocovania majetku.
Podiel obcí a miest, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj a pozitívne vyšli z tohto hodnotenia, predstavuje 30,2%. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená Pečať Rozvoja obcí a miest.

Viac informácií a grafov nájdete v priloženom dokumente.


 
 

Výsledky volieb v obci Želovce vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Za starostu obce Želovce bol zvolený Štefan Rimaj s počtom platných hlasov 288.

Kandidáti, ktorí boli zvolený za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

 

  1. Čudaiová Žaneta, Mgr.  - 256 hlasov
  2. Obertin Roland, BA       - 256 hlasov
  3. Čery Zsolt                       - 248 hlasov
  4. Katiová Judita                - 235 hlasov
  5. Račková Darina, Mgr    - 220 hlasov
  6. Balla Alexander             - 209 hlasov
  7. Adamová Martina          - 188 hlasov
  8. Kopčányiová Zuzana    - 180 hlasov
  9. Bečkeiová Jana, Bc      - 170 hlasov

 

Výsledky komunýlnych volieb 2018

Výsledky volieb.pdf(906 kB)Výsledky volieb.pdf


4359475

Úvodná stránka